Disclaimer

Aan informatie en mededelingen op algemene websites en projectwebsites van Prinsenstal Vastgoed B.V. en/of samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prinsenstal Vastgoed B.V. materiaal dat zich op de Prinsenstal Vastgoed website bevindt, of dat op een met Prinsenstal Vastgoed websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Scroll to Top