Impressie I am Grave vanuit oude haven

Update en voortgang – binnenkort info avond

Vooraf:

Achter de schermen hebben we flinke stappen vooruit gemaakt, echter vergden afgelopen periode de zaken meer tijd dan we dachten. Het is in de huidige tijd bijna onmogelijk om in detail data te noemen en te plannen, ook al hebben we wel eens een meevaller. Gelukkig loopt het project geen grote vertraging op. We lopen nog redelijk op schema en zijn nu nagenoeg gereed om te starten met de bouwwerkzaamheden. We zijn momenteel  druk doende met het selecteren van een goede aannemer.

Bouwplaats:

Om niet voor verrassingen te komen staan en vervolgens vertraging op te lopen tijdens het slopen hebben we de eindinspectie asbest voor de zekerheid al laten uitvoeren. Tijdens deze eindinspectie is nog een klein beetje asbest geconstateerd in de dakranden van de gele gebouwen. We zijn deze momenteel aan het verwijderen. Hierna kan het eindrapport opgemaakt worden en zijn de gebouwen klaar voor de sloop. We gaan deze gefaseerd slopen, te beginnen aan de Brugstraat. Opvolgend gaan we in fases richting de Flat. 

Voorbereidingen:

De voorbereidingen vermeld in de vorige nieuwsbrief zijn afgerond.
Onderstaande punten zijn nu in behandeling en/of worden verder in detail uitgewerkt: 

 • De vergunningen voor de complete Wijnberg en Stadspanden Brugstraat liggen klaar op het gemeentehuis. Deze worden in november afgegeven.
 • Voor De Wijnberg en Stadspanden Brugstraat zijn de plattegronden en indelingen definitief afgerond door de architect. 
 • Bij Loft26 zijn we wijzigingen aan het doorvoeren in de plattegronden. Omdat het waterschap nog wat extra eisen stelde aan de fundering van de uitbreidingen had dit op de begane grond een kleine invloed op de indeling. Ook vonden wij dat de architect het idee van “loft wonen” (open ruimtes) aan het verlaten was en hebben hem hierop geattendeerd. De plattegronden worden nu verder aangepast op “loft wonen”. Het is immers een transformatie en het is super om hier eigentijdse lofts in te maken en geen traditionele appartementen. Deze nieuwe plattegronden komen z.s.m. op de site. Wij zullen jullie dan hierop attenderen. 
 • Het voorlopig ontwerp van “Het Begijnenhuis” is klaar. We zijn hier nog wel naar de gevels aan het kijken, we zijn hier nog niet 100% tevreden over. De verwachting is dat we de komende maanden ook hier stappen kunnen maken zodat dit onderdeel netjes meeloopt in de planning van het gehele project.
 • De Vierwinden en Het Koetshuis worden momenteel verder uitgewerkt. Het waterschap heeft inmiddels de laatste detailzaken voor deze 2 gebouwen bekend gemaakt zodat de ontwerpers verder kunnen.
 • Voor het overige is alles wel geregeld en zijn we bezig een aannemer te selecteren die de uitvoering kan gaan doen.
 • De adviseurs hebben de huur en koopprijzen berekend. Nu deze bekend zijn kunnen we deze naast de huidige bouwprijzen leggen. Dit kan nog een kleine invloed hebben op de definitieve verkoop/verhuur prijzen. We verwachten deze voor het einde van dit jaar bekend te kunnen maken.

Realisatie Planning:

Zoals eerder vermeld hebben we de sloopvergunning laat ontvangen. Dit houdt in dat we in de periode van 1 oktober 2019 tot 1 april 2020 niet de grond in mogen van het waterschap en dus ook nog niet kunnen gaan slopen. We willen 1 april 2020 beginnen met de sloopwerkzaamheden en aansluitend met het bouwen van de nieuwe gebouwen. De bouwwerkzaamheden aan De Wijnberg starten een paar maanden eerder daar dit een transformatie betreft. 

In grote lijnen is onderstaand de planning:

 • Alle woningen in De Wijnberg; prognose oplevering voorjaar 2021 – huur
 • De 3 woningen aan Stadspanden Brugstraat: prognose oplevering voorjaar 2021 – koop
 • De Vier Winden: prognose oplevering midden 2021 – huur
 • Het Koetshuis: prognose oplevering midden 2021 – koop
 • Het Begijnenhuis: prognose oplevering najaar 2021 – huur
 • ’t Smalle Huys: prognose oplevering najaar 2021 – huur
 • Loft26: prognose oplevering midden/najaar 2021 – koop
 • Straat en omgeving: najaar/voorjaar 2021/2022

Start:

Op 14-11-2019 worden de stukken met de gemeente getekend waarna we officieel kunnen starten met het project. In onze vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat we dit op een feestelijk moment willen doen in de kapel. Alleen zitten we dan medio november en is het koud in het pand. We zijn nu aan het bekijken waar we in november/december op een andere locatie voor alle inschrijvers een info avond kunnen organiseren. Tijdens deze info avond word je geheel bijgepraat en worden alle nieuwe beschikbare plattegronden/afbeeldingen en overige gepresenteerd. Uiteraard is er na afloop tijd voor vragen.

Het idee van een info punt aan de voorzijde van de kapel waar je op gezette tijden binnen kunt lopen voor vragen blijft gehandhaafd en gaat in december open. Hierover volgt te zijner tijd de info voor.

We brengen jullie tijdig op de hoogte waar en wanneer het e.e.a. gaat plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Team I am Grave

Scroll to Top