Voor wie is I am Grave

1ste nieuwsbrief is een feit

Hallo jeugdige ouderen, hippe zakenman- vrouw en jonge hipster. Eindelijk is het zo ver, onze eerste nieuwsbrief is een feit. “Dat werd tijd” horen we jullie zeggen, maar daar later meer over.

Eerst willen we ons enthousiasme over het plan met jullie delen want het heeft de WOW-factor gekregen. Met 85 prachtig ontworpen woningen en appartementen, van klein tot groot. Niet één hetzelfde, zelfs één met een eigen torentje. Prachtige uitzichten, geen standaard indelingen, mooie terrassen of balkons. Ze zijn spannend, verrassend, vol beleving voor zowel de jeugd met een kleine beurs als voor de ouderen met een grotere beurs. Deze prachtige woningen in een omgeving welke aansluit bij Grave, een nieuw stukje stad welke gaat leven, welke je gaat beleven. Kortom echt iets voor jou.

Waarom heeft het zo lang geduurd?
Nadat we de ontwikkeling hadden opgestart kwamen we gedurende de uitwerking vele thema’s tegen waar iets van gevonden moest worden of welke onderzocht moesten worden. Denk daarbij aan ecologie, vogels, vleermuizen, bodemverontreiniging, asbest, verkeer, parkeren, bestemmingen, waterschap, dijken, kademuren, vergunningen, archeologie en ga zo nog maar even door. We kunnen ons niet heugen dat we ooit een plan ontwikkeld hebben met zoveel thema’s.

Met durf, doorzettingsvermogen, veel ervaring en op zijn tijd een beetje eigenwijs zijn hebben we er ons doorheen gewerkt en op een paar zaken na is het meeste nu wel geregeld. Parallel daaraan is er met een frisse kijk op het nieuwe wonen en werken door de ontwerpers van de gebouwen en omgeving, de gemeente en supervisor een mooie prestatie geleverd. Het plan is in zijn totaliteit prachtig geworden.

Wat zijn we buiten aan het doen?
Het project staat in de hekken en we zijn volop bezig met het saneren van het asbest en het z.g. strippen van de gebouwen. De Wijnberg en het gebouw aan de Brugstraat zijn inmiddels klaar en het gebouw haaks op de Oliestaat is nagenoeg klaar, rest nog de flat. Hier zijn we de komende maanden nog bezig met het saneren van de asbest en het strippen ervan.

Strippen betekent het gebouw ontdoen van alle onderdelen als deuren, keukens aftimmeringen, vloerbedekking, achtergebleven meubels, elektra, buizen, et cetera m.u.v. metselwerk en beton. Als de gebouwen vrij zijn van asbest en gestript zijn kan er geheel of als bij de flat gedeeltelijk de sloophamer erin. Natuurlijk niet in De Wijnberg, dit gebouw is na het strippen nog mooier geworden. Zo zijn er allerlei oude facetten te voorschijn gekomen welke eerst verborgen zaten onder de plafonds en aftimmeringen van het oude bejaardenhuis.

Hoever zijn de voorbereidingen?
Nagenoeg alle stukken liggen gereed zodat we de bouwvergunning van het complete plan rond de kerst kunnen gaan indienen. Het overleg met de gemeente verloopt goed, ook zij zijn enthousiast en willen vooruit. We verwachten dan ook snel de laatste puntjes op de i te kunnen zetten zodat we ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen als de vergunning wordt afgegeven.

Wat volgt?
Zodra we in overeenstemming met de gemeente zijn en de bouwplannen definitief zijn willen we deze als eerste aan de bewoners van de Oliestraat, Brugstraat en Bomvrije presenteren en bespreken.

We kunnen nu nog geen planning c.q. indicatie van de oplevering woningen en appartementen bekend maken omdat deze afhankelijk is van procedures en bouwcapaciteit in de markt. We kunnen nu al wel stellen dat de voorbereiding goed is geweest waardoor een spoedige en voortvarende bouw van het totale plan gezekerd is. Normaliter staat er voor de bouw van 85 appartementen en woningen in deze formatie ca. 2 jaar. Als alles goed gaat beginnen we in het tweede kwartaal van 2019 met de bouw, te beginnen met De Wijnberg. We willen deze graag snel aanpakken om verder verval te voorkomen.

We kunnen ons indenken dat jullie nu erg benieuwd zijn naar de koop- en huurprijzen van de appartementen en woningen. Helaas is het daar nog wat te vroeg voor, daar nog niet alle kosten voor de realisatie van het plan bekend zijn. Daarbij komt dat we graag met jullie van gedachten willen wisselen over de indelingen, is er veel vraag naar ca. 50 m2, 80 m2, 120 m2, of zelfs grotere appartementen? Koop of huur en in welke gebouwen is er dan het meeste vraag naar koop of huur? In welke prijsklasse zoek je? Ga zo nog maar even door.

Belangrijke vragen voor ons waarop wij het plan nu nog, binnen een bepaalde scope natuurlijk, kunnen aanpassen naar jullie vraag en wensen.

De volgende stap!
Om bovenstaande, de z.g. bewoners participatie, in beeld te brengen gaan we in het tweede kwartaal van 2019 eerst een enquête houden onder alle inschrijvers. We zullen dan ook de nieuwste impressies en plattegronden bekend maken. Wij zijn hier zo enthousiast over dat we deze het liefst vandaag nog hadden laten zien maar dat gaat echt niet …..nog even geduld a.u.b.

Na de enquête zullen we de participatie gaan opstarten en een aantal bijeenkomsten gaan organiseren. Meer info hierover volgt na de enquête

Tot slot
We willen jullie bedanken voor jullie interesse. Er is tot in de wijde omgeving massaal gereageerd door jong en oud op het verzoek om je interesse kenbaar te maken in het plan middels een vrijblijvende inschrijving. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen. Bedankt hiervoor allemaal.

Nog even dit
Als we als “I am Grave-team” in Grave vertoeven, en dat doen we regelmatig om de sfeer van Grave te proeven en om de mensen te leren kennen horen we vaak “het gaat zeker niet meer door”, “zoveel inschrijvingen ik heb toch geen kans meer”, “zal wel op de stapel terecht komen” en ga zo nog maar even door.

Allemaal onzin, we zien elkaar binnenkort!

Live your life,
Team “I am Grave”

Scroll to Top